Old Ox Chamber Orchestra

Internationell stråkorkester

Denna festivalorkester, som ger oss fantastiska och nya repertoarmöjligheter, består av internationella handplockade musiker.

Det är en ynnest för festivalen att få välkomna dessa till Mariestad