Daniel Migdal

Daniel Migdal (f. 1986) började spela violin som 4-åring. Vid sju års ålder debuterade han i svensk tv när han i ”Café Norrköping” framförde Paganinis Sonat i A-dur.

Daniel har tilldelats stipendier från bl.a. Kungliga Musikaliska Akademien,Frimurarhuset och Sandrews Stiftelse samt utnämndes till Huddinges Kulturstipendiat 2006.

Som kammarmusiker uppträder Daniel i många sammanhang,han har bl.a. uruppfört Anders Nilssons andra stråkkvartett på Musikaliska Akademiens högtidsdag samt turnerat i Sverige och Europa med olika ensembler. Som medlem i Stockholm Chamber Trio åkte Daniel hösten 2008 på en turné till Kina organiserad av Rikskonserter.

Han har deltagit i festivaler såsom Kammarmusik i Allhelgonakyrkan, Lyckå Kammarmusikfestival, Vamlingbo Kammarmusikfestival m.fl.

Som solist har Daniel bl.a. uppträtt med Eskilstuna Symfoniorkester och Kgl. Musikhögskolans stråkorkester.

Våren 2009 är Daniel aktuell som solist med Gävle Symfoniorkester, där han framför Tjaikovskijs violinkonsert, en turne i kammarmusikföreningar organiserad av Musik Gävleborg, och tillsammans med gitarristen Jacob Kellermann nominerad till lanseringsbiennalen ”Ung och Lovande 2009”

Efter studier på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm för prof. Henryk Kowalski studerar Daniel nu på Universität Mozarteum, i Salzburg för prof. Igor Ozim.