Aurora Music – Orchestra

Wermland Operans Symfoniorkester

Wermland Operas orkester, med 34 fast anställda musiker, har stadigt utvecklats från starten 1988 och fått många lovord bland annat ...
Läs Mer

Sortera