Wermland Operans Symfoniorkester

Wermland Operas orkester, med 34 fast anställda musiker, har stadigt utvecklats från starten 1988 och fått många lovord bland annat för sin samspelthet och homogena klang. Man anlitar kontinuerligt internationellt välrenommerade solister och dirigenter till sin omfattande konsertverksamhet. Dessutom spelar orkestern till Wermland Operas alla operor och musikaler. En milstolpe nåddes då de spelade Wagners kompletta Nibelungens Ring hela fem gånger sommaren 2011 och nu senast har de gett prov på sin stora flexibilitet i och med den hyllade L’Orfeo av Monteverdi.